5.5.2016 | Akce

Dne 28. května 2016 v rámci černokosteleckých keramických trhů proběhne již tradičně na zahradě Terapeutického centra Modré dveře trh výrobků chráněných dílen jiných neziskových organizací našeho regionu. Mezi nimi samozřejmě i stánek s výrobky z dílen Terapeutického centra. Můžete si tak za příznivé ceny nakoupit košíky, šperky, hračky, keramiku a další originální ozdoby a předměty […]

17.8.2013 | Kultura

O posledním květnovém víkendu přivítalo naše město francouzský pěvecký sbor Sopralti z družebního města Mamirolle s jeho doprovodem. Přijeli na pozvání občanského sdružení KOSMA a kosteleckého pěveckého sboru Chorus Angelicus. I přes překážky v podobě nesnadné komunikace v případě, že se nenašel společný jazyk hostících rodin a francouzských návštěvníků, byli Francouzi nadšeni z milého a srdečného přivítání v kosteleckých i mimokostelckých domovech. V […]

17.8.2013 | Kultura

Koncerty Hudebního potkávání se staly v našem městě již tradicí a začátkem července se prostory kostela sv. Jana Křtitele stanou koncertní síní. V pátek 5. 7. 2013 na Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje  konal první koncert Hudebního potkávání v kostele sv. Jana Křtitele. Vystoupila zde známá jazzová zpěvačka Jana Koubková. Svým zpěvem a osobitým vystupováním za doprovodu Ondřeje Kabrny, který ji […]

17.8.2013 | Instituce

31. května pořádali žáci 8. a 9. tříd pro své mladší spolužáky z 1. – 5. ročníku, ale i ostatní zájemce a návštěvníky našeho města, tradiční zábavné dopoledne ke Dni dětí. Soutěže byly rozmístěny po celém školním areálu a všechny zaujaly. Kdo nechtěl soutěžit, opékal buřtíky a ochutnával koláčky. Celé dopoledne bylo zpestřeno hasičskými dovednostmi a ukázkami hasičské techniky, kterou si […]

17.8.2013 | Instituce

logo-pcr

Aneb jak se povodně podepsaly na chodu nejen kosteleckého oddělení Policie ČR. Dlouhodobě deštivé dny na přelomu května a června dávaly již dopředu tušit, že půda nebude zvládat nápor srážek a že se hladiny toků budou zvedat. Nikdo však netušil, že to, co přijde, bude tak ničivé a v lidech bude vyvolávat zoufalství i snahu pomoci tam, kde bude třeba. […]

17.8.2013 | Kultura

Město Kostelec nad Černými lesy vyhlašuje výtvarnou soutěž pro dospělé s názvem „KOSTELEC OBRAZEM, KRESBOU, FOTEM ČI JINAKANEB ZAJÍMAVÁ ZÁKOUTÍ NAŠEHO MĚSTA“. Termín ukončení soutěže je 15. září 2013 včetně. Vítězové budou finančně odměněni, a to I. místo 3 000 Kč, II. místo 2 000 Kč a III. místo 1 000 Kč. Podmínky soutěže výtvarná technika a formát […]

17.8.2013 | Nezařazené

znak-hasici

Jednotka požární ochrany zasahovala v období od 27. 5. do 30. 6. 2013 celkemu 29 mimořádných událostí, většina z nich byla spojena s povodněmi: odstranění spadlého stromu 7x čerpání vody ze zatopených prostor 19x technická pomoc 3x Soutěžní družstva se v červnu účastnila soutěží Podlipanské ligy, první závody se konaly v Břežanech II, tam se naše družstvo mladších žáků soutěžící ve složení – […]

17.8.2013 | Kultura

V měsíci červnu se nám podařilo rozšířit o další herní prvek dětské hřiště na návsi ve Svatbíně. Jedná se o trojhrazdu. Děti si mohly poprvé prvek vyzkoušet na dětském dni. Řekla bych, že našel využití téměř u všech věkových kategorií dětí, ale na své si přišli i někteří rodiče, kteří se vrátili do svých dětských let a prvek vyzkoušeli. […]

17.8.2013 | Kultura

green-recycle-logo

V loňském roce bylo občany recyklováno 31 ks televizí,76 ks monitorů a 554 kg drobného elektrozařízení. V naší obci je již několik let možné ekologicky třídit elektroodpad. Jeho sběr a následnou recyklaci zajiš{uje společnost ASEKOL, KTERÁ NÁM DÁLE POSKYTUJE PŘESNÉ INFORMACE o tom, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky zodpovědnému […]

13.3.2013 | Historie

Vážení čtenáři, pruský král Fridrich II. se kromě rozšiřování pruského státu  18. stol. – na které mimochodem Čechy doplatily ztrátou Slezska a Kladska – také věnoval přemýšlení. Dopisoval si s mysliteli tehdejší doby (Voltair a jiní). Jednou se zeptal, co je živým důkazem boží existence. Myslím, že jeho učený lékař mu řekl: „Vaše veličenstvo, jsou to Židé. Vždyť […]

« Starší články